Onderlinge zeilwedstrijd 2018

Op zondag 7 oktober is het weer zover, de jaarlijkse onderlinge zeilwedstrijd.

Het programma is als altijd: We vertrekken om 8:30  vanuit Wergea naar Grou. Bij Anja halen we de boten op die verloot worden. ‘s morgens varen we twee wedstrijden, op de Sitebuorster Ie, om vervolgens te genieten van een stevige lunch. ‘s middags proberen we nog twee wedstrijden te varen. Op de terugweg drinken we een borrel en worden de prijzen uitgereikt.

Dit jaar reiken we ook een speciale prijs uit voor het beste jongerenteam. De bemanning bestaat uit minimaal een jongere van maximaal 21 jaar oud die minimaal twee wedstrijden stuurt.

Natuurlijk is er ook weer een prijs voor de beste damesboot.

We verwachten weer net zo’n grote opkomst als vorig jaar. Een bemanning bestaat uit minimaal twee personen. Schrijf je als team of alleen in via zeilen@wwswergea.nl. Als je niet zo veel ervaring hebt met wedstrijdzeilen zorgen we dat je bij een meer ervaren schipper aan boord komt.

De kosten inclusief boot en lunch bedragen €25 voor leden/donateurs van de WWS en €30 voor niet leden. Er is een speciale actie voor niet leden: Als je nu lid/donateur wordt voor €25/jaar, kun je gratis meedoen met de wedstrijd!

Knobbeltocht

We hebben al een grote opkomst, maar missen nog enkele ‘vaste’ deelnemers. In tegenstelling tot wat op de poster vermeld is kun je je nog steeds opgeven. Hoe meer boten, hoe meer vreugd!

Opening watersportseizoen 2018 WWS

Plaats:                   ’t Nardernést / haven
Tijd:                       14 april; 17:00 – 24:00
Wat doen we:        Borrel en barbecue

U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk het aanstaande watersportseizoen te openen.
We zouden het leuk vinden om zo veel mogelijk leden en donateurs bij elkaar te zien voor een gezellige borrel met aansluitende barbecue.
Omdat we al onze vrijwilligers zo waarderen voor het draaiend houden van de vereniging willen we voor hen, als blijk van waardering, deze festiviteit gratis aanbieden. Andere leden en donateurs betalen een kleine bijdrage van €10 voor zowel barbecue als drankjes.
Om ook de zeilers, die wederom in de hoogste divisie van het verenigingszeilen weer het kampioenschap hebben binnengehaald, te eren, bieden we hen deze avond ook gratis aan.

Wij hebben er zin in!! Jullie ook?

Graag aanmelden voor 7 april bij:

Theresa van de Zee:        06-28522448    of secretaris@wwswergea.nl
of
Taco Kuipers:                   06-45702344    kan natuurlijk ook via WhatsApp.

Tot 14 april!

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur nodigt U van harte uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering

12 maart 2018
20.00 uur
Doarpshûs

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
 5. Renovatie Tobbehûske
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw lid kascommissie
 10. Aftredend: Jan Mooren
 11. Verslag havencommissie
 12. Bestuursverkiezing
 13. Aftredend en verkiesbaar voor tweede termijn: Dolf Velde
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Pauze

Na de pauze

Lezing Henk de Velde

De Velde ging op zijn vijftiende mee op zee als lichtmatroos en werkte in de koopvaardij. Op zijn negentiende haalde hij zijn stuurmanspapieren op de Zeevaartschool in Amsterdam. In 1978 werd hij gezagvoerder, maar datzelfde jaar nam hij ontslag en begon aan zijn eerste wereldreis met zijn toenmalige vrouw, Gini. Die reis duurde uiteindelijk zeven jaar. Op Paaseiland werd in 1981 hun zoon geboren. In 1985 kwam hij, na de scheiding van zijn vrouw in Zuid-Afrika, alleen terug in Nederland.

In 1989 verbeterde De Velde net niet het wereldrecord solo rond de wereld zeilen: hij deed 158 dagen over de rondtocht, het wereldrecord stond op 150 dagen.

Zijn derde reis, in 1992, werd uitgezonden in de 5 Uur Show van Viola Holt en Catherine Keyl. Aan het eind van zijn reis raakte De Velde vermist doordat de stroom op zijn boot uitviel en hij geen contact meer kon maken met de buitenwereld. Enkele dagen voor hij zou terugkomen, raakte zijn schip betrokken bij een aanvaring met een container. Hij werd gered door een Russisch schip. Met een dubbele schedelbasisfractuur werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

In 1996 deed De Velde opnieuw een poging het wereldrecord solo rond de wereld te verbeteren, dat inmiddels op 109 dagen stond. Door pech met de wind deed hij uiteindelijk 119 dagen over deze tocht.

Vanaf 2001 deed De Velde een poging om via de Noordoostelijke Doorvaart boven Rusland van de Noordpool naar de Zuidpool te varen. Na in Moermansk een visum geweigerd te worden, zeilde hij 20.000 mijl om in 2003 in de Beringzee uit te komen. Hij moest 10 maanden overwinteren in Tiksi in Noord-Siberië (Hoge Noorden). In 2004 waren zijn roeren gekraakt door het pakijs en werd hij daarom gered door de Russische atoomijsbreker Vajgatsjen het vrachtschip Joeri Arsjenevski, die hem om Kaap Tsjeljoeskin heen trokken. In december 2004 meerde hij zijn schip weer af in IJmuiden.

In Nederland gaf hij veel lezingen en interviews over zijn vorige reizen, en over zijn nieuwe reis, de Never Ending Voyage. Tijdens deze zeiltocht wilde hij langs de vele (onbewoonde) eilanden varen die nog niet door Boudewijn Büch (Nederlands schrijver en televisiepresentator van reisprogramma’s) waren bezocht. In een aantal tv-programma’s – waaronder Pauw & Witteman – gaf hij aan dat zijn schip, de trimaran Juniper, niet naar Nederland zou terugkeren.

De Velde vertrok op 26 september 2007 om 13.00 uur vanuit IJmuiden voor zijn Never Ending Voyage. Hij zeilde naar Argentinië. Begin 2008 brak zijn mast. Met een nieuwe mast zeilde hij in 2009 en 2010 via Australië naar Japan. In april 2010 kwam hij een maand naar Nederland voor de uitgave van zijn nieuwste boek. Daarna zeilde hij naar de Beringzee en Alaska. In januari 2011 nam hij het besluit toch terug te zeilen naar Nederland.