Knobbeltocht

WWS knobbeltocht op zondag 18 juni

Zondag 18 juni is de jaarlijkse puzzeltocht op het water van de WWS met vertrekpunt passantenligplaats Nij Roarda. Aanvang: 9.00 uur.

Dit jaar is de tocht wederom in het begin van het seizoen om die reden dat er vorig jaar fors meer deelname was en het weer natuurlijk prachtig was! Daarnaast is nu al bekend dat de maand september al weer helemaal vol gepland is met diverse andere festiviteiten in Wergea.

Iedereen die een boot bezit (ook niet-leden van de WWS) mag aan de tocht mee doen.

Graag opgave voor woensdag 14 juni met vermelding van naam boot, aantal deelnemers en aantal kinderen onder de 12 jaar.
Kosten deelname: 5 euro per boot.

Opgave bij: Hendrik & Johanna Sinnema 058-2553022/email

hendrikjohanna@wergea.com
of Reinder & Jannie de Jong 058-2551552/email reinjan@nijroarda.nl

Graach oant sjen op 18 juni!

Goed gezeild in verenigingscompetitie

Vorige week is er gezeild voor de verenigingscompetitie. Weer heeft het team van de WWS fantastisch gezeild en staat op de eerste plaats.

Vanavond weer een wedstrijd!

Succes heren.

Jeugdzeilen gaat niet door.

Helaas hebben we dit jaar te weinig inschrijvingen om het jeugdzeilen door te laten gaan. Volgend jaar gaan we natuurlijk gewoon weer van start!

Sup boards

Vanaf nu hebben we twee SUP boards ter beschikking voor leden. Het zijn inflatables die stabiel genoeg zijn voor beginners, maar waar ook wat sportiever mee gevaren kan worden. Suppen is een fantastische sport om in de vaarten rond Wergea te beoefenen. Zeker op een mooie avond, als er geen boten meer op het water zijn is een ‘rondje om het dorp’ erg leuk. Maar ook Grou, Wirdum, Zuiderburen en Warten behoren tot het vaargebied.

De kosten zijn €5 voor een dagdeel of €10 voor een dag.

Wil je eens proberen? Bel met één van de beheerders om op te stappen:

  • Dolf Velde     (2552750)
  • Oscar Kamp (2553553)
  • Wim Hodes  (2552715)