Nieuwe activiteitenkalender

Dit jaar is er voor iedereen wat te beleven. Jong en oud, actief en passief.

We beginnen al snel op 2 maart met een bezoek aan de Marinewerf in Den Helder. Hiervoor hebben zich al velen aangemeld. Misschien zijn er nog een paar plaatsen in de bus. Informeer bij Dolf Velde.

Op 18 maart hebben we de Algemene Ledenvergadering in ‘eens Lands Welvaren. Aansluitend een lezing van Rienk Broers van het Watersportverbond.

In maart en april gaan we varen met de radiografisch bestuurbare bootjes. De bedoeling is om op zondagmiddagen twee uurtjes te varen en een kleine competitie op te zetten. Na afloop natuurlijk een kleine borrel…

Dit jaar gaan we weer proberen de jeugd enthousiast te krijgen om vier avonden in mei en juni te gaan zeilen bij ‘De Twirre’

Als alternatief voor het dameszeilen hebben we dit jaar een aantal avonden in mei en juni voor álle leden: ‘Ledenzeilen‘ genaamd. We zeilen al dan niet met instructeur in Grou met boten van Anja.

Géén jaar zonder Knobbeltocht! Dit jaar op 23 juni.

In het najaar wordt er weer om de eer gezeild tijdens de onderlinge zeilwedstrijd.

In het voorjaar hebben we een nieuwe traditie die inmiddels één jaar oud is: Seizoensopening met BBQ. Datum wordt nog vastgesteld.

We proberen met een clubje fanatiekelingen de eer weer hoog te houden tijdens de verenigingscompetitie. Vier wedstrijdavonden in maart/april en een afsluitende avond in september. Misschien halen we weer een kampioenswimpel binnen!

Kijk voor alle activiteiten en data in de agenda op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *