Vereniging

De vereniging is opgericht op 6 juni 1966. Het doel van de vereniging is om de watersportende Wergeasters te faciliteren bij hun sport. We doen dit door een haven te beheren voor vaste ligplaatshouders, passanten te verwelkomen aan de passantensteiger en activiteiten te organiseren.

Actualiteiten

Voor activiteiten, nieuws, foto’s en verslagen bezoek onze Facebookpagina: wwswergea

Lidmaatschap

Leden

Leden zijn lid van de vereniging en hebben op de ledenvergadering stemrecht en zijn automatisch aangesloten bij het watersportverbond.

Leden kunnen en mogen aan alle  activiteiten meedoen.

Leden kunnen een havenplaats huren.

Donateurs

Donateurs ondersteunen de vereniging, maar hebben geen stemrecht. Ze mogen  wel aan de activiteiten mee doen.

Statuten

Statuten