Bestuur

Bestuur

Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar, en mogen twee termijnen aaneengesloten besturen. De algemene vergadering beslist over nieuwe bestuursleden die meestal door het bestuur zelf worden voorgedragen. Het bestuur verdeelt zelf onderling de functies. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behalve eeuwige roem van de leden.

Voorzitter: Jan de Haan

mail: voorzitter@wwswergea.nl

Penningmeester: Johan Mulder

mail: penningmeester@wwswergea.nl

Secretaris: Jelmer Boermans

mail: secretaris@wwswergea.nl

Havenmeester: Dolf Velde

mail: haven@wwswergea.nl