Opening watersportseizoen 2018 WWS

Plaats:                   ’t Nardernést / haven
Tijd:                       14 april; 17:00 – 24:00
Wat doen we:        Borrel en barbecue

U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk het aanstaande watersportseizoen te openen.
We zouden het leuk vinden om zo veel mogelijk leden en donateurs bij elkaar te zien voor een gezellige borrel met aansluitende barbecue.
Omdat we al onze vrijwilligers zo waarderen voor het draaiend houden van de vereniging willen we voor hen, als blijk van waardering, deze festiviteit gratis aanbieden. Andere leden en donateurs betalen een kleine bijdrage van €10 voor zowel barbecue als drankjes.
Om ook de zeilers, die wederom in de hoogste divisie van het verenigingszeilen weer het kampioenschap hebben binnengehaald, te eren, bieden we hen deze avond ook gratis aan.

Wij hebben er zin in!! Jullie ook?

Graag aanmelden voor 7 april bij:

Theresa van de Zee:        06-28522448    of secretaris@wwswergea.nl
of
Taco Kuipers:                   06-45702344    kan natuurlijk ook via WhatsApp.

Tot 14 april!

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur nodigt U van harte uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering

12 maart 2018
20.00 uur
Doarpshûs

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
 5. Renovatie Tobbehûske
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw lid kascommissie
 10. Aftredend: Jan Mooren
 11. Verslag havencommissie
 12. Bestuursverkiezing
 13. Aftredend en verkiesbaar voor tweede termijn: Dolf Velde
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Pauze

Na de pauze

Lezing Henk de Velde

De Velde ging op zijn vijftiende mee op zee als lichtmatroos en werkte in de koopvaardij. Op zijn negentiende haalde hij zijn stuurmanspapieren op de Zeevaartschool in Amsterdam. In 1978 werd hij gezagvoerder, maar datzelfde jaar nam hij ontslag en begon aan zijn eerste wereldreis met zijn toenmalige vrouw, Gini. Die reis duurde uiteindelijk zeven jaar. Op Paaseiland werd in 1981 hun zoon geboren. In 1985 kwam hij, na de scheiding van zijn vrouw in Zuid-Afrika, alleen terug in Nederland.

In 1989 verbeterde De Velde net niet het wereldrecord solo rond de wereld zeilen: hij deed 158 dagen over de rondtocht, het wereldrecord stond op 150 dagen.

Zijn derde reis, in 1992, werd uitgezonden in de 5 Uur Show van Viola Holt en Catherine Keyl. Aan het eind van zijn reis raakte De Velde vermist doordat de stroom op zijn boot uitviel en hij geen contact meer kon maken met de buitenwereld. Enkele dagen voor hij zou terugkomen, raakte zijn schip betrokken bij een aanvaring met een container. Hij werd gered door een Russisch schip. Met een dubbele schedelbasisfractuur werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

In 1996 deed De Velde opnieuw een poging het wereldrecord solo rond de wereld te verbeteren, dat inmiddels op 109 dagen stond. Door pech met de wind deed hij uiteindelijk 119 dagen over deze tocht.

Vanaf 2001 deed De Velde een poging om via de Noordoostelijke Doorvaart boven Rusland van de Noordpool naar de Zuidpool te varen. Na in Moermansk een visum geweigerd te worden, zeilde hij 20.000 mijl om in 2003 in de Beringzee uit te komen. Hij moest 10 maanden overwinteren in Tiksi in Noord-Siberië (Hoge Noorden). In 2004 waren zijn roeren gekraakt door het pakijs en werd hij daarom gered door de Russische atoomijsbreker Vajgatsjen het vrachtschip Joeri Arsjenevski, die hem om Kaap Tsjeljoeskin heen trokken. In december 2004 meerde hij zijn schip weer af in IJmuiden.

In Nederland gaf hij veel lezingen en interviews over zijn vorige reizen, en over zijn nieuwe reis, de Never Ending Voyage. Tijdens deze zeiltocht wilde hij langs de vele (onbewoonde) eilanden varen die nog niet door Boudewijn Büch (Nederlands schrijver en televisiepresentator van reisprogramma’s) waren bezocht. In een aantal tv-programma’s – waaronder Pauw & Witteman – gaf hij aan dat zijn schip, de trimaran Juniper, niet naar Nederland zou terugkeren.

De Velde vertrok op 26 september 2007 om 13.00 uur vanuit IJmuiden voor zijn Never Ending Voyage. Hij zeilde naar Argentinië. Begin 2008 brak zijn mast. Met een nieuwe mast zeilde hij in 2009 en 2010 via Australië naar Japan. In april 2010 kwam hij een maand naar Nederland voor de uitgave van zijn nieuwste boek. Daarna zeilde hij naar de Beringzee en Alaska. In januari 2011 nam hij het besluit toch terug te zeilen naar Nederland.

Uitslag Onderlinge wedstrijd van 1 oktober

Fantastische zeildag

Met 16 teams was de opkomst dit jaar weer prima.

Het weer was perfect, ’s ochtends zelfs met zon en warm, ’s middags met wat meer wind en bewolking, maar mooi zeilweer. We hebben onder leiding van Albert Gerritsma vier wedstrijden kunnen varen. Niemand is vals gestart en het aantal overtredingen tijdens de wedstrijden bleef ook beperkt. Het wedstrijdzeilniveau wordt steeds beter.

De lunch, met traditioneel snert en chili con carne, kon in een t-shirt worden genuttigd.

Uitslag

Ondanks de aankondiging van een speciale damesprijs, waren er geen damesboten ingeschreven. Wel hadden we vier boten met jeugd. Zij streden onderling om de jeugdprijs door wedstrijd twee en vier te sturen. Gerard Sinnema en Johannes v/d Berg zaten zelfs samen in één boot en wisten deze prima rond de baan te zeilen. De uitslag bij de jeugd was uiteindelijk:

 1. Julia Kamp
 2. Rutmer Zwart
 3. Esmee de Boer
 4. Gerard Sinnema en Johannes v/d Berg

De top vijf overall:

 1. Doeke Zwart & Loes
 2. Oscar Kamp & Julia Kamp
 3. Louw v/d Berg en Hendrik Sinnema
 4. Pyt Zwart & Rutmer Zwart
 5. Rene de Boer & Esmee de Boer

 

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Jeugd en damesklasse bij onderlinge wedstrijd

Volgende week zondag is het al zover: de Onderlinge zeilwedstrijd. We missen nog een aantal vaste deelnemers. Graag nog even aanmelden!

Jeugdklasse

Speciaal voor de zeilers onder 21 jaar is er een speciale klasse. Als er één jongere aan boord is die de tweede en vierde wedstrijd stuurt dingt hij of zij mee naar de prijzen. Twee jongeren aan boord en meer wedstrijden als stuurman mag natuurlijk ook.

Damesklasse

Ook is er dit jaar een damesklasse. Laat zien wat je hebt opgestoken tijdens het dameszeilen en win de hoofdprijs. Boten met een voltallige vrouwelijke ‘bemanning’ zeilen mee voor deze prijs.

Meld je dus nu aan voor dit spannende en gezellige evenement!

Nog even de details

Zondag 1 oktober.
We vertrekken om 8:30  vanuit Wergea naar Grou. Daar halen we de boten op die verloot worden. ’s morgens varen we twee wedstrijden, op de Sitebuorster Ie, om vervolgens te genieten van een stevige lunch. ’s middags proberen we nog twee wedstrijden te varen. Op de terugweg drinken we een borrel en worden de prijzen uitgereikt. Schrijf je als team (twee personen) of alleen (zorgen wij voor de tweede man/vrouw) in via zeilen@wwswergea.nl. Als je niet zo veel ervaring hebt met wedstrijdzeilen zorgen we dat je bij een meer ervaren schipper aan boord komt. De kosten inclusief boot en lunch bedragen €25 per persoon.

Onderlinge zeilwedstrijd: 1 oktober

Op zondag 1 oktober is het weer zover, de jaarlijkse onderlinge zeilwedstrijd. We vertrekken om 8:30 vanuit Wergea naar Grou. Bij Anja halen we de boten op die verloot worden. ’s morgens varen we twee wedstrijden, op de Sitebuorster Ie, om vervolgens te genieten van een stevige lunch. ’s middags proberen we nog twee wedstrijden te varen. Op de terugweg drinken we een borrel en worden de prijzen uitgereikt. Schrijf je als team of alleen in via zeilen@wwswergea.nl. Als je niet zo veel ervaring hebt met wedstrijdzeilen zorgen we dat je bij een meer ervaren schipper aan boord komt. De kosten inclusief boot en lunch bedragen €25.

SUP boards ook bestand tegen zout water!

Gister een tocht ondernomen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Geweldige dag, echt een aanrader. Wel even controleren op getij en wind!!

Het is ook verstandig om de ‘Zeeverkeerspost Schiermonnikoog’ (088-7974388) vooraf op de hoogte te stellen. Anders worden ze wat zenuwachtig.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Botulisme gevaar geweken.

Onderstaand bericht ontvingen wij van de gemeente:

Omdat de omgeving jachthaven geen officiële zwem locatie is kunnen we
nooit met zekerheid zeggen dat zwemmen daar helemaal veilig is. Wel is
het risico voor botulisme op dit moment, dankzij het koele weertype met
voldoende regen, vergelijkbaar met voor de botulisme uitbraak; we
verwachten daarom op dit moment hier geen verhoogd risico ten opzichte
van een normale zomer. Mocht dat nog veranderen dan zullen wij u opnieuw
berichten.

Mogelijk botulisme nabij Narderbuorren Wergea, zwemmen afgeraden

Onderstaande brief ontvingen we van de gemeente:

In de omgeving van de Narderbuorren in Wergea zijn dode en zieke eenden aangetroffen. Op basis van de ziekteverschijnselen (verlamming) gaat het zeer waarschijnlijk om botulisme type C. In deze brief informeren wij u over de risico’s voor uw dieren.

Situatie

Er zijn 35 dode eenden, een zieke kip (inmiddels overleden) en twee zieke eenden (één overleden) aangetroffen. De zieke eenden zijn naar de vogelopvang gegaan. De dode dieren zijn afgevoerd. Wetterskip Fryslân heeft een bloedserum opgestuurd naar veterinair lab Lelystad. De uitslag verwachten zij in de loop van volgende week. Hiervan stellen wij u op de hoogte.

Botulisme

Type C: alleen besmettelijk voor dieren. Dit komt het meeste voor.

Type E: ook besmettelijk voor mensen. Komt in Nederland vrijwel nooit meer voor. Zolang er geen officiële uitslag van het onderzoek is, kan Wetterskip Fryslân echter niks uitsluiten.

Risico’s

Type C kan vee besmetten met dodelijke gevolgen. Besmetting kunt u voorkomen door rekening te houden met onderstaande besmettingsrisico’s:

 • drinkwater uit sloten*
 • grasland besproeien met water uit de sloot*
 • eten van kadaverresten via gras of kuil

*Het water zelf is niet besmettelijk, maar kan wel resten van kadavers bevatten die besmetting kunnen veroorzaken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren – http://www.gddiergezondheid.nl/

 Vermoedelijke oorzaak

De botulismebacterie is sluimerend aanwezig in bodemslib. Door droogte en warmte kan deze bacterie geactiveerd worden. In combinatie met laag waterpeil in de sloten – eenden kunnen dan met de kop in de modder komen – kan besmetting ontstaan. Andere dieren (zoals kippen) kunnen weer  ziek worden door het eten van maden uit eendenkadavers. Betere doorstroming is de beste aanpak. Wetterskip Fryslân heeft inmiddels de doorstroming verbeterd door een inlaat vanaf de boezem. En een duiker is opgeschoond.

Zwemmen

We raden zwemmen in de omgeving af zolang we geen uitslag hebben. Algemeen advies is om alleen op officiële zwemlocaties te zwemmen. We zijn ervan op de hoogte dat er in de buurt van de haven wordt gezwommen. Dit is geen officiële zwemlocatie dus ook daar raden we zwemmen af.

Jachthaven

De kans dat er bij de jachthaven botulisme wordt aangetroffen, is zeer klein. Dit water ligt hoger dan de polder (het water stroomt van de haven via de inlaat naar de polder).

Meldingen zieke en dode vogels

Zieke of dode (water)vogels die mogelijk besmet zijn, dient u altijd te melden via het Milieu Alarmnummer (058) 212 24 22. Ruim de zieke of dode vogel niet op of raak deze niet aan. Wetterskip Fryslân of gemeente Leeuwarden zorgt voor de verwijdering. Gemeente Leeuwarden houdt het gebied de komende dagen extra in de gaten.

Vragen

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 058 750 5738 of 058 233 8173.

Buiten kantooruren kunt u bellen met het Milieu Alarmnummer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Margreet Vogelzang,

Sectormanager Wijkzaken.

Skipkesilen gaat niet door

Helaas gaat het Skipkesilen, dat geplanned staat voor vrijdag 7 juli, niet door. Er zijn niet genoeg aanmeldingen.

Misschien proberen we het volgend jaar weer.

Geweldige Knobbeltocht!

Veel deelnemers, mooi weer en een perfecte organisatie waren de ingrediënten van een prachtige Knobbeltocht.

Nogmaals complimenten voor de organisatie!

We zijn benieuwd wat de winnende dames er volgend jaar van maken.

BewarenBewaren