Onderlinge Zeilwedstrijd 2022

Onderlinge zeilwedstrijd 2022
Beste leden, donateurs en andere zeilliefhebbers,

Ook dit jaar organiseren we als WWS Wergea weer onze onderlinge zeilwedstrijd. Door omstandigheden hebben we moeten uitwijken van de ‘vaste’ eerste zondag van oktober naar de tweede: dus zondag 9 oktober! Het programma zal er uit zien als vanouds:
• Vertrek met praam vanaf de passantensteiger om 8:30h
• Ophalen boten bij Anja in Grou ca. 9:15h
• ‘s morgens twee wedstrijden
• De bekende stevige lunch
• ‘s middags twee wedstrijden
• Prijsuitreiking met borrel…
• Tussen 5 en 6 uur terug in Wergea
Meenemen:
• Warme kleding
• Koffie en beker
• Inschrijfgeld graag cash
Dit jaar reiken we een speciale aanmoedigingsprijs uit prijs uit. de wedstrijdleiding bepaalt in goed overleg en eventuele omkoping wie deze prijs ontvangt en waarom. TIP: nieuwe deelnemers hebben een streepje voor!

De kosten inclusief boot en lunch bedragen €30 voor leden/donateurs van de WWS en €40 voor niet leden. Betalen kan ter plekke bij de wedstrijdleiding of (liefst vooruit) per bank aan de WWS.

Geef je snel op! Dat kan door je naam en teamgenoot/teamgenoten door te geven via de email.