Watersportseizoen 2023

WWS Wergeaster Wettersport Feriening Wergea

Dit watersportseizoen is weer afgesloten en wij kunnen terugkijken op een mooi en geslaagd watersportjaar.

Opening Watersport Seizoen 13 mei 2023.

Aansluitend aan de Rommelmarkt hebben wij het watersportseizoen geopend op 13 mei 2023. Het was een zeer gezellige middag/avond met een foodtruck, springkussen, spijkerslaan, Watersport kraam, stralend mooi weer en de beats van DJ Jelte W. Er was een opkomst van 80 man over de gehele dag met een variërende leeftijd tussen de 0 en 99 jaar.

Nieuwe passanten steiger en zonnepanelen.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is ons gehele passantensteiger dit jaar vernieuwd.

Als vereniging hebben wij de daken van ons clubgebouw en toiletgebouw voorzien van zonnepanelen.

Knobbeltocht 17 juni 2023.

Dit jaar is de knobbeltocht uitgezet door de vrienden Boersma, Hotsma en De Haan. Het was een zeer geslaagde dag met prachtig vaarweer. Na de tijd was er een compleet verzorgde BBQ. Kortom weer een topevenement.

1e prijs: Boot Elizabeth: Familie Zwerver en familie Kooistra incl. aanhang. (Tevens de nieuwe reisleiders van 2024!)

2e prijs: Boot Nyncke: Vrienden Feenstra, Van Wieren, De Groot en Sinnema.

3e prijs: Boot de Bonk: Symen de Boer en Vrienden.

Onderlinge zeilwedstrijd 1 oktober 2023.

1 oktober hebben wij het seizoen afgesloten met de onderlinge zeilwedstrijd. Dit jaar hadden wij een mega opkomst van maar liefst 23 boten!! De dag was fantastisch geregeld, geweldig zeilweer en na de machtige Captainlunch moest er zelfs een reef in het grootzeil worden gezet. Kortom een dag vol strijd en gezelligheid.

1e prijs: Dolf Velde en Stefan Ronner

2e prijs: Doeke Zwart en Piet Zwart

3e prijs: Wytze Kooistra en Sytse Kooistra

What’s happening in 2024.

1 maart 2024: A.L.V. (algemene leden vergadering) in het dorpshuis. Inloop vanaf 1930.

20 April 2024: Traditionele ‘’skipkesilen’’ 13:30-16:00 uur.

20 April 2024: Aansluitend aan het skipkesilen, vanaf 16:00 uur Opening watersport seizoen 2024.

Datum volgt: Knobbeltocht, Onderlinge zeilwedstrijd.

Skipkesilen 2024

Dit jaar gaan wij weer het traditionele Skipkesilen organiseren. De middag zal er ‘’waarschijnlijk’’ als volgt uitzien:

We vertrekken omstreeks 13:30 uur met de praam vanaf de Bidler naar de passantenhaven. Hier zal het wedstrijdveld zich hoogstwaarschijnlijk bevinden (afhankelijk van de wind).

Het klassement zal worden samengesteld aan de hand van de aanmeldingen.

Afsluitend een prijsuitreiking en aansluitend het Opening Watersport Seizoen 2024 op het haventerrein bij ons eigen clubhuis.

Tevens zijn alle klassen mogelijk dus als u nog een blokschip of scherp jacht heeft staan dan mag u hier ook mee deelnemen.

Opgave is van jong tot oud. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen wij een klassement opstellen.

Mocht u nog een klomp hebben staan welke wij deze dag zouden mogen gebruiken? Of wilt u een nieuw pakket aanvragen tot het bouwen van uw eigen klomp? Dat kan!

Kosten voor leden en donateurs van de WWS: €15,- per pakket.

Wordt u donateur van de WWS? Dan krijgt u 1 pakket van ons.

De pakketten zijn te bestellen tot en met zondag 14 januari 2024.

Enthousiast geworden?

Om donateur te worden van ons vereniging hoeft u niet in het bezit van een boot te zijn. Iedereen is welkom.

Heeft u vragen of wilt u donateur of lid wilt worden van de WWS, dan graag een email sturen naar: secretaris@wwswergea.nl.

Alvast een heel fijn watersport seizoen in 2024,

Puzzeltocht 2022

Knobbeltocht 2022

Eindelijk, na 2 jaar was het weer zo ver, de WWS Knobbeltocht kon weer gehouden worden.

Op zondag 18 september vroeg in de ochtend rond 9:00 uur mochten de deelnemers zich melden in de WWS-haven.

Normaliter zou het spektakel buiten starten, maar helaas was het regenachtig weer.

Gelukkig was het Nardernest (havengebouw) groot genoeg om al de deelnemers binnen te bergen.

Siep en Ypie Kerkstra, Appie en Ankie Kerkstra en Folkert en Coba Sinnema waren de winnaars van de laatste Knobbeltocht voor de Corona perikelen, zij hadden de eer om de tocht voor dit jaar ui te zetten

Het spel begon in het Nardernest daar waar de spanning onder de deelnemers goed zichtbaar was.

De eerste spellen waren vissenvangen en centen in het klompje gooien van afstand, je kon aan de klanken horen dat deze spellen niet voor eenieder waren weggelegd.

Daarna kregen de deelnemers de papieren met vragen en de vaarroute voor de 1e ronde in handen.

Na het in ontvangst nemen van de route en de vragenlijst konden de trossen los.

Bij de start waren al menig deelnemers in paniek, wer matte we hinne!!

Naarmate de deelnemende boten een 10 minuten onderweg waren zag je aan het vaargedrag dat de kapiteins de rust hadden teruggevonden.

Varen, puzzelen en genieten van de koffie voeren de boten van Wergea via de staande mast route richting Warten.

Vanaf Warten was het SB richting Grou via het Prinses Margriet kanaal, halverwege dit kanaal BB via de Wijde Saiter richting de Saiterpetten.

Na vele vraagstukken was daar dan het eerste gedeelte van de tocht een feit.

Eenmaal aangelegd konden de papieren ingevuld en wel worden ingeleverd bij de organisatie.

Na al dat gepuzzel was het tijd voor een hapje en een drankje, en natuurlijk geestelijk voorbereiden voor de 2e ronde, het was een gezellig samenzijn daar op de Saiterpetten

Het 2e gedeelte van de Knobbeltocht startte op de wal met het raden van vogelgeluiden en muziek.

Daarna kregen al de deelnemers de vragenlijsten voor de 2e ronde in de handen gedrukt, ook hier was het eerst weer even paniek maar herpakte eenieder zich vrij snel weer, vanaf de Seiterpetten voeren we via de Schuinesloot richting de Grutte Krite, vanaf daar via de Geeuw richting Grou en zo weer richting de thuishaven WWS, niet een lange route maar met al de vraag stukken die onderweg bekeken en beantwoord moesten worden was deze tocht leuk en intensief genoeg.

Eenmaal aangemeerd werd in het Nardernest de uitslag bekend gemaakt, ook hier kon je de spanning van de kopjes aflezen.

Na de uitslag was het nog een gezellige boel in het Nardernest en konden we met een goed gevoel deze gezellige dag afsluiten.

De uitslag van de Knobbeltocht 2022

1e prijs, BONAFIDE, Jan en Hilda, Simen-Pyt en Jannie, Folkert en Janine

2e prijs, HESKE, Hessel en Corrie, Tom en Anneke, Anneke en Theo, Jettie en Seppe,  Geke

3e prijs, LILLE HELÉNE, Hendrik en Gerda, Rudi en Tnie

4e prijs, Utpûster, Wytse en Mariska, Auke en Erna, Jildo, Johan

Bij deze wil de WWS Siep en Ypie, Appie en Ankie, Folkert en Coba hartelijk bedanken voor het organiseren van deze super geslaagde Knobbeltocht.

Onderlinge Zeilwedstrijd 2022

Onderlinge zeilwedstrijd 2022
Beste leden, donateurs en andere zeilliefhebbers,

Ook dit jaar organiseren we als WWS Wergea weer onze onderlinge zeilwedstrijd. Door omstandigheden hebben we moeten uitwijken van de ‘vaste’ eerste zondag van oktober naar de tweede: dus zondag 9 oktober! Het programma zal er uit zien als vanouds:
• Vertrek met praam vanaf de passantensteiger om 8:30h
• Ophalen boten bij Anja in Grou ca. 9:15h
• ‘s morgens twee wedstrijden
• De bekende stevige lunch
• ‘s middags twee wedstrijden
• Prijsuitreiking met borrel…
• Tussen 5 en 6 uur terug in Wergea
Meenemen:
• Warme kleding
• Koffie en beker
• Inschrijfgeld graag cash
Dit jaar reiken we een speciale aanmoedigingsprijs uit prijs uit. de wedstrijdleiding bepaalt in goed overleg en eventuele omkoping wie deze prijs ontvangt en waarom. TIP: nieuwe deelnemers hebben een streepje voor!

De kosten inclusief boot en lunch bedragen €30 voor leden/donateurs van de WWS en €40 voor niet leden. Betalen kan ter plekke bij de wedstrijdleiding of (liefst vooruit) per bank aan de WWS.

Geef je snel op! Dat kan door je naam en teamgenoot/teamgenoten door te geven via de email.