Watersportseizoen 2023

WWS Wergeaster Wettersport Feriening Wergea

Dit watersportseizoen is weer afgesloten en wij kunnen terugkijken op een mooi en geslaagd watersportjaar.

Opening Watersport Seizoen 13 mei 2023.

Aansluitend aan de Rommelmarkt hebben wij het watersportseizoen geopend op 13 mei 2023. Het was een zeer gezellige middag/avond met een foodtruck, springkussen, spijkerslaan, Watersport kraam, stralend mooi weer en de beats van DJ Jelte W. Er was een opkomst van 80 man over de gehele dag met een variërende leeftijd tussen de 0 en 99 jaar.

Nieuwe passanten steiger en zonnepanelen.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is ons gehele passantensteiger dit jaar vernieuwd.

Als vereniging hebben wij de daken van ons clubgebouw en toiletgebouw voorzien van zonnepanelen.

Knobbeltocht 17 juni 2023.

Dit jaar is de knobbeltocht uitgezet door de vrienden Boersma, Hotsma en De Haan. Het was een zeer geslaagde dag met prachtig vaarweer. Na de tijd was er een compleet verzorgde BBQ. Kortom weer een topevenement.

1e prijs: Boot Elizabeth: Familie Zwerver en familie Kooistra incl. aanhang. (Tevens de nieuwe reisleiders van 2024!)

2e prijs: Boot Nyncke: Vrienden Feenstra, Van Wieren, De Groot en Sinnema.

3e prijs: Boot de Bonk: Symen de Boer en Vrienden.

Onderlinge zeilwedstrijd 1 oktober 2023.

1 oktober hebben wij het seizoen afgesloten met de onderlinge zeilwedstrijd. Dit jaar hadden wij een mega opkomst van maar liefst 23 boten!! De dag was fantastisch geregeld, geweldig zeilweer en na de machtige Captainlunch moest er zelfs een reef in het grootzeil worden gezet. Kortom een dag vol strijd en gezelligheid.

1e prijs: Dolf Velde en Stefan Ronner

2e prijs: Doeke Zwart en Piet Zwart

3e prijs: Wytze Kooistra en Sytse Kooistra

What’s happening in 2024.

1 maart 2024: A.L.V. (algemene leden vergadering) in het dorpshuis. Inloop vanaf 1930.

20 April 2024: Traditionele ‘’skipkesilen’’ 13:30-16:00 uur.

20 April 2024: Aansluitend aan het skipkesilen, vanaf 16:00 uur Opening watersport seizoen 2024.

Datum volgt: Knobbeltocht, Onderlinge zeilwedstrijd.

Skipkesilen 2024

Dit jaar gaan wij weer het traditionele Skipkesilen organiseren. De middag zal er ‘’waarschijnlijk’’ als volgt uitzien:

We vertrekken omstreeks 13:30 uur met de praam vanaf de Bidler naar de passantenhaven. Hier zal het wedstrijdveld zich hoogstwaarschijnlijk bevinden (afhankelijk van de wind).

Het klassement zal worden samengesteld aan de hand van de aanmeldingen.

Afsluitend een prijsuitreiking en aansluitend het Opening Watersport Seizoen 2024 op het haventerrein bij ons eigen clubhuis.

Tevens zijn alle klassen mogelijk dus als u nog een blokschip of scherp jacht heeft staan dan mag u hier ook mee deelnemen.

Opgave is van jong tot oud. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen wij een klassement opstellen.

Mocht u nog een klomp hebben staan welke wij deze dag zouden mogen gebruiken? Of wilt u een nieuw pakket aanvragen tot het bouwen van uw eigen klomp? Dat kan!

Kosten voor leden en donateurs van de WWS: €15,- per pakket.

Wordt u donateur van de WWS? Dan krijgt u 1 pakket van ons.

De pakketten zijn te bestellen tot en met zondag 14 januari 2024.

Enthousiast geworden?

Om donateur te worden van ons vereniging hoeft u niet in het bezit van een boot te zijn. Iedereen is welkom.

Heeft u vragen of wilt u donateur of lid wilt worden van de WWS, dan graag een email sturen naar: secretaris@wwswergea.nl.

Alvast een heel fijn watersport seizoen in 2024,