Haven

Ligplaatsen

De verenigingshaven biedt ruimte aan 49 schepen. Plaatsen kunnen worden gehuurd door leden van de vereniging.

Voor informatie graag contact opnemen met de havenmeester of een ander  bestuurslid.

Havencommissie

De havencommissie is verantwoordelijk voor alles wat met de haven te maken heeft. Zij verzorgen het reguliere onderhoud aan wal, steigers en bebouwing. Ook grotere projecten worden aangepakt.

De commissie bestaat uit Dolf Velde, Appie Zwerver, Harm Wouda, Geert van Wieren, Jan Mooren, Roelof Stuiver, Albert Zwerver en Johan Sinnema.

Het havenreglement

Iedereen die zich op het haventerrein begeeft dient zich te houden aan het havenreglement:

Havenreglement